Dodaj PVP Items do KatDiabloPVPItems

 

 

EN:

 

How add PVP Items to: KatDiabloPVPItems

It should be:

1. Create an account on the portal KatDiabloPVP;

2. Log in to set up the account;

3. User Control Panel menu, press: 

4. Describe the PVP Items sold together with BattleTag-cs and the price in the currency of Gold Diablo 3;

5. Press Save;

6. Wait up to 24h hours until Items PVP appears to: KatDiabloPVPItems

P.S.: You can also assign keywords (ie: metadata) to your PVP Item will automatically search the search engine Google, Bing and Yahoo! - THIS DOES NOT EVEN http://loothunter.net/ !!!

Remember the title and description of PVP Items give the name as it is to search in Google, Bing and Yahoo.

 

PL:

 

Aby dodać PVP Items do: KatDiabloPVPItems

Należy:

1. Założyć konto na portalu KatDiabloPVP;

2. Zalogować się na utworzone konto;

3. W menu Panel Użytkownika nacisnąć: 

4. Opisać sprzedawany PVP Items wraz z Battletag-iem oraz ceną w walucie GOLD Diablo 3;

5. Nacisnąć Zapisz;

6. Zaczekać maksymalnie do 24 godzin, aż PVP Items pojawi się w: KatDiabloPVPItems

P.S.: Możesz również przypisać słowa kluczowe (tzw.: metadane), aby Twój PVP Item wyszukiwał się automatycznie w wyszukiwarce GOOGLE, BING i YAHOO! - TEGO NAWET NIE MA http://loothunter.net/ !!!

Pamiętaj w tytule i opisie PVP Items podawaj taką nazwę jak ma się wyszukiwać w GOOGLE, BING i YAHOO.